TYPY KOLEGŮ

colleagu

Každý z nás se pravidelně setká ať už v práci nebo menších sociálních skupinách s velmi podobným typem lidí, kteří od začátku zaujmou určitou pozici ve skupině a tomu nevědomě přizpůsobí své chování. Zjednodušeně řečeno: převezmou určitou týmovou roli.

 

Tím se označuje takové chování, při kterém má osoba tendenci přispívat a reagovat na ostatní členy týmu určitým způsobem. Nejznámější teorie, která definuje jednotlivé role, je podle anglického vědeckého konzultanta Raymonda M. Belbina. Belbin definoval 9 týmových rolí. Více o Belbinově teorii si můžete přečíst tady.

 

My vám však přiblížíme trochu jiný pohled na týmové role, se kterými se můžete v práci setkat. Víte, jaký typ zaměstnance jste vy? A jací jsou vaši kolegové? Možná právě zamyšlení nad typologií kolegů vám přinese nadhled, který vám pomůže při budování lepších vztahů a větší toleranci. V rozmanitosti je krása a ne všichni musíme být přece stejní.

 

Přemotivovaný

Každý z nás se už určitě setkal s člověkem, který byl ze všeho tak příliš nadšený, že to po určitém čase začalo být otravné. Na poradě má ke všemu otázky, všeho se chce zúčastnit a nejraději má práci navíc. Velmi blízko má povahově i k workoholikovi, případně k člověku, který všude byl, všechno viděl a všechno ví. Častokrát je to taková kombinace 3v1.

Salámista

Opakem přemotivovaného kolegy jsou ti, kteří mají povahu flegmatika. Nic neřeší, deadline pro ně neexistuje. Většinou udělají o polovinu méně práce než ostatní, ale plat mají většinou stejný. Případně se snaží svou práci přehodit na druhé a z práce odejdou mezi prvními.

 

Vtěrka

Tento typ asi není potřeba příliš popisovat. Snaží se být všude tam, kde je šéf, přinese kávu, ptá se na kontrolní otázky, pokud může, pochválí nové pero, jen aby mohl složit šéfovi kompliment. Snaží se o to, aby byl oblíbený a aby mu oblíbenost zajistila lepší místo. Častokrát jde takovému kolegovi jen o povýšení.

 

Maminka

Jak už z názvu vyplývá, tento typ kolegy se vyznačuje svou občasně až přehnanou péčí. Někomu to vyhovuje, někomu to vadí. Snaží se však, aby byli všichni najezení a spokojení. No, a pokud má někdo nějaké trápení, je hned tam a řeší to.

V práci můžete narazit na opravdu různé typy kolegů. Většina se dá kategorizovat a v každé sociální skupině se najdou svým chováním podobné až stejné typy. Ať už jsou jejich vlastnosti pozitivní nebo negativní, na pracovišti je velmi důležitá akceptace a souhra týmu. Proto před tím, než nám kolega začne vadit kvůli svým specifickým vlastnostem, zamysleme se sami nad sebou, jestli i my neděláme něco, co by druhým na nás mohlo překážet.