SYNDROM VYHOŘENÍ

burnout-

… CO TO JE A JAK SE MU VYHNOUT?

Syndrom vyhoření je termín, který jste již určitě slyšeli. Označuje únavu z povolání, života nebo je jen důsledek rychlého bytí.
Víte, ale jaké jsou jeho hlavní příčiny a co je třeba dělat proto, aby se mu předešlo?

V dnešní době je syndrom vyhoření označován za důsledek nezvládání stresu nebo stres samotný.

Co to, ale skutečně je? Definice syndromu vyhoření byla poprvé definována již v 80.tých letech 20. století. Je to projev celkové únavy a frustrace jako důsledek úplného oddání se věci, životu či práci. Syndrom vyhoření nastává tehdy, pokud nejsou naplněny osobní očekávání nebo dochází k pracovnímu přetížení. Syndrom vyhoření se může objevit v každé profesi. Z hlediska druhu práce jsou však nejpravděpodobnějšími kandidáty na vyhoření ti v tzv. pomáhajících profesích – ti, kteří pracují s jinými lidmi, jež od nich něco potřebují. Patří sem tedy zdravotnický personál, učitelé, psychologové, sociální pracovníci, policisté či právníci.
Dále jsou to lidé, jejichž práce je do značné míry o komunikaci s jinými (sem samozřejmě pomáhající profese náleží rovněž) – manažeři, novináři, řídící letového provozu, pracovníci helpdesků a infolinek a nakonec ti, kteří dlouhodobě vykonávají nemotivující práci, jež neodpovídá výši jejich kvalifikace. Je však důležité umět rozlišit syndrom vyhoření od samotného stresu.

 

Typické příznaky syndromu vyhoření?

  • vyčerpání a nedostatek nadšení
    • Nepociťujete nadšení z práce nebo se snažíte pracovišti vyhýbat. Pociťujete mentální, emocionální a fyzickou únavu. Vyhýbáte se lidem. Cítíte se být stále bez energie. Začínají se objevovat i nemoci, kdy právě příčinou může být fyzické vyčerpání.
  • nedostatek motivace
    • Nenadchnete se pro práci, nedokážete najít motivaci, vše vidíte černé. Převládají negativní emoce, delší dobu trpíte pesimistickou náladou.
  • nedostatek času
    • Snažíte se vše zvládat, ale i tak máte pocit, že máte málo času. Vaše aktivita roste, avšak na produktivitě se to neodráží. Zvýšená aktivita ve vás vyvolá ještě větší pocit frustrace, jste o to více podrážděný. V takovém případě se může objevit i problém s nespavostí.

 

I když je syndrom vyhoření v dnešní době poměrně častým jevem, dá se mu předejít. Je proto velmi důležité abyste se soustředili na prevenci a v případě prvních příznaků zpomalili své pracovní tempo. Člověku v tomto případě často pomůže změna prostředí nebo delší dovolená.

Prevence syndromu vyhoření je úzce spjatá se způsobem životního stylu a nastavením mysli. Například empatickým přístupem, tedy schopností pochopit jiné osoby, a tak předejít možnému napětí. K tomu může pomoci i zaměření na sebepoznání, být si vědom vlastních silných a slabých stránek, svých reakcí. Umět si je odůvodnit a znát jejich příčinu. Častokrát se setkáváme s různými testy, kterými si můžeme změřit svou inteligenci. Na emoční inteligenci, která je důležitým předpokladem empatie se zaměřujeme méně často. Svoje EQ si můžete zdarma změřit zde https://apas.cz/emocni-inteligence/test-zdarma/.

 

Obecně platí, že lépe předcházejí syndromu vyhoření ti, kteří se neženou za výkonem a úspěchem s vyplazeným jazykem, nýbrž dokážou vnímat svou práci a její výsledky v širších souvislostech.

V neposlední řadě se kvalita života dá zvýšit i efektivním využíváním volného času. Fyzická aktivita, zdravý životní styl a blízcí lidé-to vše je důležité, aby se člověk cítil dobře a předešel možným negativním dopadem pracovního života.