POZICE MĚSÍCE – OBCHODNÍ ZÁSTUPCE V DOPRAVĚ

Handsome businessman at home

V rámci našich blogů, Vám budeme pravidelně přinášet nový typ příspěvků, ve kterých každý měsíc představíme jednu pozici z oblasti dopravy a logistiky. Zároveň si budete moci přečíst rozhovory s profesionály, kteří se této práci věnují. Díky jejich zkušenostem si lépe představíte, co obnáší jejich práce, jaké jsou klady/zápory jednotlivých pozic či jaké předpoklady jsou pro danou práci žádané. Doprava a logistika je perspektivní obor, pro mnohé ovšem neznámý. Naším novým seriálem příspěvků se budeme snažit tento obor přiblížit těm, kteří by rádi poznali, jaké kariérní možnosti nabízí a co si pod jednotlivými pozicemi přestavit.

Jako první pozici představujeme: Obchodní zástupce v dopravě
Náplň práce je podobná náplni práce obchodníků v jiných odvětvích, ale má určitě své specifika.

Co budete jako obchodník mít na starosti?

  • Budete odpovědní za svěřený region (letecká/námořní/pozemní přeprava)
  • Komunikaci se zákazníky
  • Vyhledávání nových klientů a péče o stávající
  • Podílení se na tvorbě obchodní strategie
  • Tvorbu nabídek a cenových kalkulací
  • Monitoring trhu, identifikace nových potřeb zákazníků
  • Reporting vedení společnosti

Ohodnocení: fixní suma + měsíční/kvartální/roční bonusy

Výhody: flexibilní pracovní doba – jste pánem svého času, často společnosti nabízejí služební automobil i k osobním účelům, máte možnost ovlivnit výši svého výdělku
Jiné pojmenování pozice: Sales specialist, Sales representative, Field sales executive, Outdoor sales representative

 

 

 

Patricie – Obchodní zástupce

 

1. Jak vypadá Váš běžný den na dané pozici? Co představuje vaše denní náplň práce?   

Zkontroluji probíhající obchodní případy, to znamená, že zavolám, popřípadě zajdu za dispečery, kteří pracují na stejné pobočce a informuji se, zda jsou nějaké potíže, zda mají k dispozici všechna auta pro mé zákazníky k nasmlouvaným projektům. Poté zavolám zákazníkům probíhajících obchodních případů a informuji je o průběhu dopravy. Další činností je domluvení schůzek s dalšími klienty – příprava na schůzku. Pravidelně cca 2x do týdne oběd se stávajícím klientem. Po získání zakázky řešení cenotvorby s příslušným oddělením a dispečerem, zajištění potřebné techniky. Pravidelné meetingy s kolegy – informace o novinkách, změnách, potížích Pravidelný meeting s nadřízeným.

2. S jakými příjemnými a naopak nepříjemnými situacemi jste se nadané pozici střetli?

Nepříjemné jsou vždycky situace, kdy nejsme schopni nabídnout zákazníkovi slíbený servis a musím zákazníka obeznámit o této skutečnosti.

3. Co je potřebné ovládat na dané pozici? Jakými nevyhnutelnými znalostmi by měl člověk disponovat?

Potřebné je znát problematiku dopravy, procesů, techniku a zároveň umět jednat s lidmi a dokázat jim prodat jen to, co je firma schopna zprocesovat.

4. Pro jaký typ lidí je pozice Obchodní zástupce vhodná?

Kreativní, komunikativní, otevřené, empatické.

5. Co máte na daný pozici nejraději?  

Úspěch v podobě uzavřeného obchodu. Partnerství se zákazníkem. Neustálý pohyb událostí.

 

Hledáte práci jako Obchodní zástupce? contact@freightpeople.eu

Víc pozic naleznete na našem webu www.freightpeople.eu