VEDOUCÍ SKLADU

Vedoucí skladu má za úkol koordinaci a řízení každodenních logistických operací, organizaci a řízení týmu pracovníků skladu. Dále komunikuje s klienty a řeší s nimi plánování, plnění smluv, případné reklamace. Odpovídá za dodržování zásad bezpečnosti práce a požární ochrany. Provádí pravidelný reporting, spolupracuje s ostatními odděleními společnosti, vede personální agendu a úzce spolupracuje s personálním oddělením. Dále provádí pravidelnou fakturaci a také analyzuje efektivitu využívání skladovacích prostor.
Min. Požadované vzdělání: Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Pracovní činnosti

  •  Organizace a plánování práce skladníků 
  •  Koordinace a vedení lidí
  •  Plánování a koordinace inventury skladových zásob
  •  Implementace vnitřních procesů skladu
  •  Reporting a dokumentace
  • Komunikace s dalšími odděleními
  • Řešení provozních problémů ve skladu
  • Dohled nad příjmem a výdejem zboží
  • Dohled na zaskladněním a vychystáváním zboží
  • Koordinace nakládek / vykládek zboží

Chcete se stát Vedoucím skladu? Kontaktujte nás!