ŘIDIČ VYSOKOZDVIŽNÉHO VOZÍKU

Řidič vysokozdvižného vozíku má na starost provoz vysokozdvižných vozíků s nákladem nebo bez nákladu. Odpovídá za vozidlo a kontrolu jeho provozuschopnosti. Vede si záznamy o provozu vozidla, dodržuje pracovní rozvrh a plán prací. Stará se o běžné opravy vozidla, stejně tak o bezpečnost naložení v rámci povolené nosnosti.

Pracovní činnosti

  • Odpovědnost za vozidlo a kontrola jeho provozuschopnosti
  • Dodržování pracovního rozvrhu a nákladových příkazů
  • Údržba a běžné opravy vozidla
  • Řízení vozidla řádným a bezpečných způsobem
  • Nakládka a vykládka přepravovaného nákladu

Min. Požadované vzdělání: Bez kvalifikačních požadavků na stupeň a obor vzdělání

Chcete pracovat jako řidič vysokozdvižného vozíku? Kontaktujte nás!