LOGISTIK

Logistik zajišťuje činnost v optimalizaci materiálového toku ve výrobním procesu, v optimalizaci dopravy v dopravně-přepravním procesu a v optimalizaci skladovacích procesů. Navrhuje optimální způsob dopravy a dopravní prostředky, manipulační a mechanizační prostředky, stanovuje harmonogram nasazení a využití těchto prostředků. Ovlivňuje optimální paletizaci, unifikaci a kontejnerizaci v dopravním procesu a pro skladování. Navrhuje organizaci přísunu optimálního množství surovin, uspořádání výrobního procesu a spolupracuje při tvorbě plánu výroby. Zpracovává podklady pro cenové kalkulace a vede příslušnou dokumentaci a evidenci.
Min. Požadované vzdělání: Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Pracovní činnosti

  • Navrhování optimálního druhu dopravy a dopravních prostředků
  • Navrhování nejvhodnějších manipulačních a mechanizačních prostředků
  • Stanovení harmonogramu nasazení a využití dopravních a manipulačních prostředků
  • Navrhování unifikace, typizace, paletizace, kontejnerizace v dopravně přepravním procesu a skladovém hospodářství
  • Posuzování a vyhodnocování efektivnosti procesu ve skladovém hospodářství
  • Navrhování organizace a technického zajišťování přísunu optimálního množství surovin, materiálů a polotovarů
  • Navrhování uspořádání výrobního procesu
  • Spolupráce při tvorbě plánu výroby
  • Zpracování podkladů pro cenové kalkulace
  • Vedení příslušné dokumentace a evidence

Hledáte práci jako logistik? Ozvěte se nám!